Родители алармират за безопасността на децата, кмет отговаря с безумен аргумент

|

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до кмета на кв. „Лозенец“ Константин Павлов, в което го информира за сигнали на родители на деца, ученици от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „Академик Любомир Чакалов” в София, в които те изразяват острото си възмущение от „чиновнически формализъм“ и „безхаберие“.

„Повод да се обърна към Вас са сигнали, относно неработещо улично осветление на алейната мрежа в лесопарк „Дъбова гора“ в квартал „Лозенец“. Родителите изразяват безпокойството си за безопасността на учениците от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, преминаващи всекидневно през лесопарка на път за и от учебното заведение. Отбелязват, че особено голям проблем е това за учениците от V до VII клас, които се страхуват да преминават в тъмната част на денонощието оттам и това води до допълнително напрежение и трудности за семействата им”, пише омбудсманът.

Родителите информират, че за разрешаване на проблема ръководството на училището се е обърнало към кмета на район „Лозенец“, но без резултат.

Причината, според получения от кмета Павлов отговор е, че “проверка за неработещо улично осветление не може да бъде извършена, тъй като работното време на експертите в отдел „Инженерни и благоустройствени дейности“ е през светлата част на деня, когато осветителните тела не са в работещ режим”.

Родителите недоумяват от бездействието и формалния подход на институциите, към които е отправен сигналът.

„В тази връзка, смятам отговора за недопустим и за уронващ престижа на общинската администрация, която има ясни отговорности по създаването и поддържането на благоприятна и безопасна селищна среда. Искам да подчертая, че съгласно чл. 6, ал. 1 от НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, финансирането на рехабилитацията на улично осветление се осигурява от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго”, отбелязва проф.Ковачева.

И допълва: „За мен като национален омбудсман, загрижен за правата на гражданите, е важно институциите своевременно да предприемат действия за разрешаването на възникналите за обществеността проблеми и да създават сигурна и безопасна среда да живот на гражданите”.

Омбудсманът изразява увереност, че ще се вземат необходимите мерки, така че да не се повтаря за в бъдеще подобно бездействие и сигналите на денонощната телефонна линия 070011233 за неработещо улично осветление да се проверяват и проблемите да се отстраняват своевременно.