Разходите на работодателите по служителите растат

|

С 14,4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

В индустрията увеличението е с 15%, в услугите – с 16,8%, и в строителството – с 11,5%, съобщиха от НСИ.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори “Административни и спомагателни дейности“ – с 22,5%, “Култура, спорт и развлечения“, “Други дейности“ – с по 19,4%, и “Търговия – ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 18,2%.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 13,5%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22,8% за “Административни и спомагателни дейности“ до 1,8% за “Хуманно здравеопазване и социална работа“.